SPORTSHAL - SPRINGSAL - CAFÉ - FITNESS
1
BESTYRELSE
 
Formand: Lars Nielsen

Næstformand: Tommy vejrup

Sekretær: Maybrith Johannsen 

medlemmer:
Jonas Olesen
Henrik Clausen
Maja Kristensen
Steffan Schmidt
Keld Stenger (repræsentant fra Frifelt Sportsforening)
Merethe Juul

Første suppleant: Poul Ebbesen
Anden suppleant: Laila Brinkmann

 
År 2000
BYGGET AF LOKALE ILDSJÆLE
23
UGENTLIGE AKTIVITETER
343
UGENTLIGE GÆSTER
Vodder Idrætscenter | Sportsvej 3, Frifelt | 6780 Skærbæk | Kontakt